Collegiale kerk Saint-Ursmer

De Collegiale kerk Saint-Ursmer is de oudste Karolingische kerk van België. De kloostertuin van Folcuin, aan de voet ervan, is een niet te missen rustpunt.

Haar geschiedenis loopt samen met deze van de nabij gelegen Saint-Pierre abdij, die in 1794 vernield werd door de Franse revolutionaire troepen.

Ze was funeraire kerk, parochiekerk en ten slotte collegiale kerk, maar ook een bedevaartoord gewijd aan Saint-Ursmer, een van de stichters van de abdij in de 7e eeuw.

Het gebouw is een waardevolle getuige van de pre-romaanse Karolingische bouwkunst.

Het schip is het oudste gedeelte, het koor en de portaaltoren dateren uit de 11e eeuw.

De romaanse crypte bevat de Merovingische sarcofagen van de heiligen Ursmer en Ermin, en ook grafstenen van abten uit de 16e eeuw.
Reserveer rechtstreeks