U bent momenteel op de website www.365.be (de ‘Website’) van de vzw Attractions & Tourisme.

Intellectuele en Industriële eigendom

De algemene structuur en de inhoud van de Website, en meer bepaald de teksten, foto’s, beelden en klanken, zijn exclusieve eigendom van Attractions & Tourisme en dat voor de hele wereld. Elke reproductie, gedeeltelijk of volledig, van deze Website of haar inhoud, via om het even welke methode, is verboden zonder expliciete en voorafgaande toelating van Attractions & Tourisme.

De informatie, pictogrammen, foto’s, beelden, teksten, videofragmenten, animaties al dan niet met klank, en overige documenten die toegankelijk zijn op de Website maken het voorwerp uit van industriële en/of intellectuele eigendom en zijn al naargelang het geval eigendom van Attractions & Tourisme of van derden die Attractions & Tourisme beperkt gebruik hebben toegestaan. Daardoor is elke reproductie, voorstelling, aanpassing, vertaling en transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere website, verboden. Een kopie voor privégebruik van beschermde onderdelen is toegestaan. De gehele of gedeeltelijke reproductie, zonder voorafgaande en geschreven toelating van Attractions & Tourisme, is ten strengste verboden.

Het merk 365.be dat vermeld staat op de Website is een gedeponeerd merk. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van dit merk zonder voorafgaande en geschreven toelating van Attractions & Tourisme, is verboden.

De schending van deze imperatieve bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en burgerlijke sancties die voorzien zijn door de wet.

De cookies

Een ‘ cookie’ is een klein bestand dat geregistreerd wordt op de harde schijf van uw computer wanneer u een website of een publiciteit raadpleegt. Deze cookies worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en diensten en aanbiedingen voor te stellen die passen bij uw interesses. U kunt op elk moment hun gebruik weigeren via uw internet browser.

De gebruikte types van cookies

Het meten van het bereik

Tools om het bereik te meten worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de bezoekers. Het doel is het surfgedrag op de Website te analyseren met het oog op optimalisering.

De sociale netwerk knoppen

Onze Website kan applicaties bevatten die afkomstig zijn van derden. Dat is onder meer het geval met knoppen/links naar de sociale media (zoals ‘Delen’ en ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter…). Wij verzoeken u om hun cookiespolitiek te raadplegen en meer bepaald over de bescherming van privégegevens.

Publiciteit

Het gaat hier om cookies die op en ook buiten onze Website gebruikt worden om u publiciteit voor te stellen of informatie te geven over uw interesses. De publicitaire cookies worden onder meer gebruikt om het aantal keren dat u een publiciteit ziet te beperken. Zij helpen ons ook om de efficiëntie van een campagne te meten.

Het beheer van de cookies

Om het installeren van cookies te aanvaarden of te weigeren, moet u parameters instellen in uw internetbrowser. Doordat de configuratie van elke browser verschillend is, wordt ze beschreven in het helpmenu van uw browser dat u laat weten op welke manier u uw wensen kunt aanpassen op het gebied van cookies.

U kunt ze deactiveren of aanpassen op volgende manier:

Internet Explorer

 1. Kies het menu ‘Tools’ en nadien ‘Internet options’
 2. Klik op de tab ‘Privacy’
 3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor

Mozilla Firefox

 1. Kies het menu ‘Tools’ en nadien ‘Options’
 2. Klik op de tab ‘Privacy’
 3. In het afrolmenu kiest u het gewenste niveau

Google Chrome

 1. Klik op ‘Tools menu’
 2. Klik op ‘Options’
 3. Klik op ‘Under the Hood’
 4. Selecteer onder ‘Privacy’ ‘Show Cookies’
 5. Kies het gewenste niveau

Safari

 1. Klik in het menu ‘Safari’
 2. Klik op ‘Preferences’
 3. Klik op de tab ‘Security’ om het gewenste niveau te selecteren

Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden gebruikers ervan op de hoogte gesteld dat zij recht hebben op inzage, rechtzetting van nominatieve informatie die op hen betrekking heeft en verwijdering van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via een gewoon schrijven aan:

Attractions & Tourisme asbl

Rue des Grottes 6
B-5580 Han-sur-Lesse

084/37.77.32
084/222.630

mah@365.be

De gebruikers van de Website worden geacht de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 te respecteren. Bovendien moeten ze zich voor wat betreft de informatie waartoe ze toegang hebben, onthouden van alle vormen van inzamelen, winnen, vervalsen, gebruiken, en algemeen gezien van elke daad die kan schaden aan het privéleven of de reputatie van de personen.

Realisatie van de website

De website 365.be werd gerealiseerd door Wavenet, The Right Move & HighCode.
Raadpleeg hun websites wanneer u meer informatie wenst.

Uitgever

Attractions & Tourisme asbl

M. VANKEERBERGHEN (10716/82)
Rue des Grottes, 6 - B-5580 Han-sur-Lesse

Tél. : 0032(0)84/37.77.32

www.attractions-et-tourisme.be