Huis van de Europese geschiedenis

Het Huis van de Europese geschiedenis neemt de bezoeker mee op een reis doorheen de Europese geschiedenis en geeft die stof tot nadenken over de toekomst, dit alles in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

Om de bezoekers een beter idee te geven van de tumultueuze gebeurtenissen in de 20e eeuw, focust de permanente tentoonstelling ten eerste op de opvattingen en overtuigingen kenmerkend voor de 19e eeuw – Europa’s ‘intrede tot de moderniteit’ –, om daarna te kijken naar Europa’s verval in oorlog en destructie.
Hierna volgde een zoektocht naar een beter leven in een Europa dat zich in toenemende mate verenigde. Bezoekers worden aangemoedigd om na te denken over het Europa van vandaag, over de status en positie van de Europese Unie en de rol die voor iedereen is weggelegd om de toekomst van Europa mee vorm te geven.

Bezoekers kunnen tot 30 januari 2022 ook de tijdelijke tentoonstelling Fake for Real: Een geschiedenis van vervalsingen bezoeken.
  • Het Huis van de Europese geschiedenis is met de trein (Brussel-Luxemburg), bus of metro bereikbaar.
    De dichtstbijzijnde haltes zijn Maalbeek en Schuman op metrolijnen 1 en 5 en de halte Troon op de lijnen 2 en 6.
  • 1.5 Schuman - 2.6 Throne / Troon
  • Uurrooster

    30/04/2022 - 13/11/2022: * maandag: van 13:00 tot 18:00 * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 09:00 tot 18:00 * zaterdag en zondag: van 10:00 tot 18:00

De geïllustreerde poster kwam in de late 19e eeuw op in Europa, in een steeds commerciëlere wereld waarin nadien ook botsende politieke ideologieën zichtbaar werden. Door hun indrukwekkende afmetingen en aanwezigheid overheersten posters de publieke ruimte en bepaalden ze mee het stadsbeeld. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één moment gemaakt, toch zijn er dus veel terugkerende elementen die we tot op vandaag op posters zien verschijnen en die onderdeel zijn geworden van het culturele geheugen. Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van veelstemmige sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling “Als muren spreken”. Aan de hand van een selectie uit de postercollectie van het Huis van de Europese geschiedenis worden de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid getoond. De posters weerspiegelen de ontwikkeling en verandering van de publieke ruimte in Europese steden. De tentoonstelling gaat op zoek naar de veelbetekenende veranderingen in de ontwerpgeschiedenis van Europese posters en probeert transnationale parallellen en onderlinge verbanden bloot te leggen.

In “Muren spreken..., en wat heb jij te vertellen?” kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met mijlpalen van de Europese geschiedenis. In hoeverre zijn afbeeldingen op posters betrouwbaar? Aan de hand van deze vraag onderzoeken leerlingen beelden uit het verleden. Middelbareschoolleerlingen kunnen meer over de Europese geschiedenis te weten komen via posters over mensenrechten, migratie, Europese verkiezingen, conflicten, cultuur en sport. https://historia-europa.ep.eu/nl/ieerkrachten/rondleidingen-en-workshops/muren-spreken-maar-wat-heb-jij-te-vertellen#

  • Prijs

    Normal: 0,00 € - Enfants: 0,00 € - Seniors: 0,00 € - Demandeurs d'emploi: 0,00 € - Groupe: 0,00 €

Het Huis van de Europese Geschiedenis biedt u een aantrekkelijke en gedachtenprikkelende reis doorheen de Europese geschiedenis. Ontdek de nieuwe permanente en tijdelijke tentoonstellingen tijdens uw lunchbreak. Een gids stelt u een aantal objecten voor die de processen en fenomenen die het continent hebben gevormd, onthullen. Verspreid over zes verdiepingen, beleeft u de Europese geschiedenis zoals nooit eerder! - 20 deelnemers maximum, geen reservatie vereist - Deelname is kosteloos

In deze miniserie worden drie films vertoond die een zeer persoonlijke blik werpen op de belangrijkste politieke en sociale ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. De films gaan, al dan niet direct, in op de werking van het geheugen, het ontstaan van persoonlijke geschiedenis en de werking van propaganda, protest en activisme. Net als de posters in de tijdelijke tentoonstelling “Als muren spreken” tonen ook deze films op een gelaagde en aansprekende manier hoe de publieke ruimte zich verder ontwikkeld en getransformeerd heeft. Voorafgaand aan elke voorstelling kunt u telkens vanaf 18.00 uur deelnemen aan een gratis rondleiding in het Engels door onze tijdelijke tentoonstelling “Als muren spreken” (beperkt aantal deelnemers, vooraf aanmelden). De film Amarcord van Federico Fellini (1973) is een mijlpaal in de semi-autobiografische filmgeschiedenis. In Amarcord wordt het geheugen onderzocht, nagedacht over de invloed van staat en kerk op het moderne leven in Italië, en bekeken hoe het fascisme zich in de jaren twintig en dertig kon verspreiden en het land in zijn greep kon houden. De film toont ons dat onze herinneringen weliswaar niet altijd feitelijk kloppen (in de zin van “echt gebeurd”), maar dat ze toch kunnen wijzen op een gevoelsmatige en diep doorvoelde waarheid. Agnieszka Holland’s film Europa Europa (1990) is gebaseerd op het opmerkelijke verhaal van Solomon Perel. De film vertelt het ongelooflijke en hartverscheurende verhaal van een in Duitsland geboren Jood die vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen twee fronten kwam te zitten en zowel door de sovjets als door nazi’s onderdrukt werd. Met veel inlevingsvermogen en verrassende humor toont deze film de gevolgen van oorlog, ontheemding en ideologische indoctrinatie voor het individu en de gemeenschap. De “feministische musical” L’une chante, L’autre pas van Agnès Varda (1977) gaat over vriendschap en solidariteit tussen twee vrouwen met een verschillende sociale achtergrond, wier leven wordt beïnvloed door de strijd van de Franse feministes in de jaren 1970. Agnès Varda’s film is tegelijkertijd politiek en persoonlijk, doelgericht en invoelend, Frans en Europees. Deze films spelen weliswaar allemaal in bepaalde historische tijdsgewrichten, maar veel van hun thema’s splijten en verenigen de Europese samenleving ook nu nog, bijvoorbeeld reproductieve rechten, antisemitisme, identiteitspolitiek en nationalisme. Filmcurator Anke Brouwers contextualiseert en becommentarieert elke film. Zij maakt daarbij duidelijk welke betekenis de film heeft voor de filmgeschiedenis en legt het verband tussen film en tijdelijke tentoonstelling. Dr. Anke Brouwers is docent, filmcurator en auteur. Zij doceert filmgeschiedenis aan de KASK/School of Arts in Gent. Sinds 2022 organiseert zij het maandelijkse “Meet the Masters” voor het Filmfestival Oostende. Voor Fantômas, Humbug en Anatomie van de Film schrijft ze geregeld essays over filmgeschiedenis en -cultuur . In 2021 verscheen haar boek over de Amerikaanse stille film en de sterke vrouwen van de eerste dertig jaar van de filmwereld: Mooi zijn & zwijgen: de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film (2021).