Mons Memorial Museum

Het Mons Memorial Museum zal bezoekers van alle leeftijden uitnodigen om de veelzijdige en complexe realiteit rond oorlogsfenomenen in beschouwing te nemen.

Aan de hand van verhalen van mannen en vrouwen die de gebeurtenissen hebben beleefd, wordt de bezoeker ondergedompeld in het dagelijks leven van soldaten en burgers in oorlogs-, bezettings- en vredestijd.

Het Mons Memorial Museum en kunstenaar Pitcho slaan de handen in elkaar voor een tentoonstelling over dekoloniale identiteiten.

In de afgelopen jaren is de westerse samenleving geconfronteerd met veel vraagstukken die verband houden met racisme en kolonialisme. Bergen, zoals andere steden in België, is ook opgeschrikt door demonstraties en de vernieling van standbeelden. Om de wortels van deze problemen te begrijpen, heeft het Mons Memorial Museum samengewerkt met Pitcho, een jonge veelzijdige kunstenaar, om het publiek een tentoonstelling aan te bieden die zijn teksten zal gebruiken om de koloniale herinnering te begrijpen.

Met dit project, dat de kwestie van de koloniale herinnering van de inwoners van de streek rond Bergen behandelt, bevestigt het Mons Memorial Museum zijn plaats als museum van de samenleving en als ruimte voor reflectie.

Een relevante tentoonstelling om de problemen en vraagstukken van onze hedendaagse samenleving beter te begrijpen!

Le Mons Memorial Museum vous invite à parcourir l'histoire à travers l'exposition « Du château comtal au commandement provincial, dix siècles de présence militaire à Mons ».

L'occupation de Mons depuis le Moyen-Âge par des hommes d'armes a fortement modifié le paysage montois.

Sur les traces du passé

Au cours de cette exposition, l'histoire militaire montoise vous est dévoilée sous différents angles dont certains moins connus du grand public, de la création du Château Comtal au IXe siècle aux actions de Commandement militaire de la Province de Hainaut en 2022.

Une création de jeunes historiens à découvrir au Mons Memorial Museum !