Mons Memorial Museum

Het Mons Memorial Museum zal bezoekers van alle leeftijden uitnodigen om de veelzijdige en complexe realiteit rond oorlogsfenomenen in beschouwing te nemen.

Aan de hand van verhalen van mannen en vrouwen die de gebeurtenissen hebben beleefd, wordt de bezoeker ondergedompeld in het dagelijks leven van soldaten en burgers in oorlogs-, bezettings- en vredestijd.

La laine et l'eau - Wool and Water van Didier Mahieu in het Memorial Museum van Bergen toont de kwetsbaarheid van levende wezens. Een prachtige tentoonstelling die je kan bezoeken vanaf september in de provincie Henegouwen.

Een nieuwe tentoonstelling in Bergen

De tentoonstelling gaat over het geheugen, de verplaatsing van de ene ruimte naar de andere, de overgang van de ene staat (van zijn) naar de andere en de kwetsbaarheid van het leven, en past zo binnen het thema van de Biënnale voor Kunst en Cultuur van Bergen.

De schilderijen, tekeningen, objecten en installaties van de kunstenaar zijn dragers van gedachten, herinneringen aan wonden, iconen, verwachtingen, en zielen. De objecten krijgen een andere betekenis en vervolgens ook een andere dimensie.

De tentoonstelling laat je je denken in vraag stellen.