Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

Reviews
4,4/5 (229 Google reviews)
De Loge is een vereniging die bekend staat om haar discretie. Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij is de uiting van een wens zich meer open te stellen voor het publiek.
Het museum getuigt van de historische evolutie, de werking, de symboliek, de ideeën en structuren van de Belgische en internationale vrijmetselarij, vanaf haar oorsprong aan het begin van de 18de eeuw tot heden. Tal van objecten, gaande van documenten, boeken, decoraties, sieraden, tot servies worden in het museum gepresenteerd.
Een didactische opstelling met thematische vitrines verstrekt informatie, maakt de maçonnieke aanpak begrijpelijk en nodigt uit tot reflectie.
Sinds 2011 is het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, een interobediëntiële instelling, in het huis van het Grootoosten van België gevestigd, in het Hotel Dewez, een neoclassicistisch gebouw uit de late 18e eeuw. Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), opgeleid in Rome en Londen, werd door de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, Karel van Lotharingen, tot officiële hofarchitect benoemd. Dewez introduceerde het neoclassicisme in onze streken, een architectonische stijl, door de klassieke oudheid geïnspireerd, wijdverspreid in het Europa van de Verlichting en door de vrijmetselaarselite geadopteerd.
In 1789 realiseert Dewez op het nummer 73-75 van de Lakensestraat te Brussel een herenhuis voor zijn schoonmoeder. Hij woonde er waarschijnlijk zelf ook een tijd.
Tussen 2008 en 2011 onderging het Hotel Dewez een belangrijke restauratiecampagne die de architecturale eenheid van het gebouw herstelde en zo dicht als mogelijk bij het originele project van de architect bleef. De buitengevel bevat de typische elementen van het neoclassicisme met haar perfecte symmetrie, driehoekige fronton, pilasters en attiek. De binnenruimtes werden gerestaureerd met inbegrip van de originele decoraties, schilderingen, lambriseringen en behangpapieren.
Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, gelegen in het hart van Brussel, is ook een wetenschappelijk instituut dat nauw samenwerkt met het Maçonnieke Documentatiecentrum (MADOC).
  • • Metro: lijnen 1, 5 - station De Brouckère (- de 100 m)
    • Tram: lijnen 3, 4, 29, 47, 66, 71, 86, 88
    • Trein: Centraal station (+/- 1 km)
  • 1, 5
  • 3, 4, 29, 47, 66, 71, 86, 88