Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Reviews
4,5/5 (7158 Google reviews)
Reserveren
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België nodigen u uit voor een bezoek aan het Magritte Museum en de permanente collectie...

Het Magritte Museum: de grootste verzameling ter wereld van de gevierde Belgische surrealist.

De permanente collectie: een reis door de kunstgeschiedenis, van Bruegel, Rubens, Jordaens en de meesterwerken van de 15e tot de 18e eeuw, via Spilliaert en de sfeer van 1900 Brussel, en niet te vergeten een selectie moderne en hedendaagse werken; het Fin-de-Siècle Museum met Ensor, Khnopff, Spilliaert en de Brusselse sfeer van 1900.
 • Trein: Centraal station • Metro: Lijnen 1-5 (halte Park of Centraal Station) • Tram: Lijnen 92 - 94 (halte Royale) • Bus: Lijnen 27 - 38 - 71 - 95 (halte Royale) & Lijnen 29 - 63 - 65 - 66 • Parkings: Albertine (Rue des Sols & Place de la Justice) - Parking 2 Portes (Rue de Namur & Boulevard de Waterloo) - Parking Poelaert (Place Poelaert).
 • 1,5 Parc/Park
 • 92,93 Royale
 • Uurrooster

  10/02/2022 - 30/07/2023: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Twee tentoonstellingszalen contextualiseren twee brandende thema's voor musea in de hele wereld: door een wetenschappelijk licht te werpen op enerzijds de vragen rond kolonialisme en diversiteit en anderzijds op de problematiek van de restitutie van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd, willen de Koninklijke Musea een laboratorium voor reflectie zijn dat ons in staat stelt deel te nemen aan de constructie van het museum van morgen, door de nadruk te leggen op wat wetenschappelijk onderzoek, de fundamentele opdracht van het museum, kan bijdragen aan het hedendaagse debat. GEROOFDE KUNSTWERKEN: HOE MOET HET VERDER MET DE TERUGGAVE VAN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG GEROOFDE CULTUURGOEDEREN? De kwestie van de teruggave is niet nieuw en is in feite breder dan het meest in het oog springende geval, dat van de plunderingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens het Derde Rijk zijn gepleegd. De oude meesters en moderne schilders die in één zaal zijn samengebracht, getuigen van de complexiteit en de voortdurende relevantie van het vraagstuk, zo'n 76 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er is maar één manier om werken van twijfelachtige herkomst te identificeren, en dat is hun herkomst te onderzoeken. Te weten komen in welke handen een werk heeft gecirculeerd vanaf het moment dat het het atelier verliet tot op heden is een essentiële maar moeizame taak, die ook vandaag nog veel vragen oproept. Het zeer specifieke geval van het hier gepresenteerde schilderij van Lovis Corinth laat zien hoe complex het restitutieproces is. Bestaan hierover internationale afspraken? Waren de plunderingen georganiseerd? Speelde de kunsthandel hierin een rol? Waar staan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vandaag? Dit zijn enkele van de vragen die we in deze thematische zalen proberen te beantwoorden. Old Masters Museum - zaal 51 WAAROM DE TITEL VAN EEN MEESTERWERK VAN RUBENS HERZIEN? Titels van kunstwerken worden in musea over de hele wereld in vraag gesteld: de verantwoordelijkheid van musea om inclusief en niet-discriminerend te zijn, is na sociale bewegingen zoals #metoo of #BlackLivesMatter alleen maar groter geworden. Het Rubens-werk in deze zaal, dat na 2007 voor de tweede keer een andere naam heeft gekregen, is een typisch voorbeeld van hoe een titel het publiek kan herinneren aan een pijnlijke koloniale ervaring. De Koninklijke Musea valideren de reacties van het publiek en willen zich inzetten voor een beleid van inclusie, gebaseerd op historische feiten en contexten, en zo bijdragen tot een wetenschappelijk onderbouwd debat. Waarom staat de titel van een meesterwerk van Rubens nu meer dan ooit ter discussie? Waarom had deze olieverfschets oorspronkelijk geen titel en wat was zijn functie in het Rubensatelier? Wat waren de oorspronkelijke bedoelingen van Rubens en welke plaats hadden mensen uit Afrika in zijn denken en werken? Allemaal vragen waarrond we graag een constructieve dialoog op gang willen brengen. Old Masters Museum - zaal 60

 • Uurrooster

  31/03/2023 - 03/09/2023: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Enfants: 0,00 € - Seniors: 8,00 € - Etudiants: 3,00 € - Demandeurs d'emploi: 3,00 € - Article 27: 1,25 €

Deze focustentoonstelling plaatst de illustraties van Spilliaert voor ‘Théâtre’ in context. Ze worden gepresenteerd met een selectie vroege werken van de kunstenaar uit de verzamelingen van de KMSKB. Amper 21 jaar oud was Spilliaert toen hij de tekeningen realiseerde. Ze getuigen van een voldragen, zeer persoonlijke vertaling van Maeterlincks unheimliche theaterwereld en wijzen vooruit naar onderwerpen en voorstellingen van tekeningen die hij in de volgende jaren zou creëren. Léon Spilliaert ontplooit zijn talent in de kunst op geheel eigen wijze. Reeds als tiener wordt hij aangetrokken door de ‘papieren wereld’. Geïnspireerd door de literatuur en filosofie, geeft hij de interpretatie van zijn lectuur weer in tekeningen. Een korte passage in de Brugse academie eind 1899 weerhoudt hem er niet van met zijn werk naar buiten te treden. Dat doet hij eerst in de besloten kringen van kunst- en boekenliefhebbers, zoals de bekende Brusselse uitgever- en boekhandelaar Edmond Deman en schrijver Emile Verhaeren. In het eerste decennium van de twintigste eeuw, de periode die we in deze focustentoonstelling belichten, is de jonge kunstenaar op existentieel vlak zoekende. Na korte verblijven in Brussel en Parijs, keert hij terug naar zijn vertrouwde Oostende. De onrust en symbolische gelaagdheid van zijn vroegste werken maakt plaats voor een diepe beleving van het hier en nu in interieurs en zeegezichten. In 2022 ontvingen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een unieke editie van ‘Théâtre’ van Maurice Maeterlinck (1862-1949). De drie volumes bundelen een deel van zijn geschriften voor theater. Niet minder dan 348 originele tekeningen van de Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert (1881-1946) illustreren het geheel. Het werk werd aangekocht door het Fonds Eliane Vercaempt dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Omwille van hun cultuurhistorische en artistieke betekenis, hebben de boeken het statuut van Topstuk van de Vlaamse Gemeenschap.

 • Uurrooster

  31/03/2023 - 23/07/2023: * maandag: gesloten * dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10:00 tot 17:00 * zaterdag en zondag: van 11:00 tot 18:00

 • Prijs

  Etudiants: 3,00 € - Normal: 10,00 € - Seniors: 8,00 € - Enfants: 0,00 € - Demandeurs d'emploi: 3,00 € - Article 27: 1,25 €

Voor de derde editie van de tentoonstellingscyclus Remedies, die in het najaar van 2021 voor het eerst plaatsvond, nodigen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten de multidisciplinaire Belgische kunstenaar Johan Van Mullem uit in dialoog te gaan met de permanente verzameling. Deze tekenaar, schilder en beeldhouwer is afkomstig uit Brugge, in 1959 geboren te Congo, maar woont en werkt in Brussel waardoor hij meteen de veelzijdigheid van ons land belichaamt. Van opleiding architect is Van Mullem iemand die voortdurend tekent. Hij is van mening dat tekenen aan de oorsprong ligt van de schilderkunst. Tot heel recent was hij vooral bekend om zijn imaginaire gezichten die de intimiteit van de persoon reflecteren. De lockdown leidde tot het verkennen van nieuwe horizonten met name zijn (innerlijke) tuin, als een ruimte die de verbinding maakt met wat zich buiten ons afspeelt. Dit vegetale universum roept een gevoel van vrijheid en sereniteit op. De fantasierijke landschappen doen zijn kleurenpalet openbloeien wat culmineert in een bijzondere luminescentie, nog versterkt door het gebruik van ets- en drukinkten. Het werk van Johan Van Mullem lijkt te ontstaan uit onderliggende kunsthistorische herinneringen: in zijn werk wisselen profane thema's, portretten en landschappen elkaar af. Ze bevatten een enorme aanwezigheid, maar zijn tegelijkertijd ongrijpbaar wat hen een bijna religieus-initiërende uitstraling geeft. Te midden van het Old Masters Museum confronteren zijn tekeningen, schilderijen en sculpturen ons met een dualiteit waarin onze duistere zijde zich verzoent met de hoop die ons onvermijdelijk drijft. Een vijftigtal nieuwe werken, in soms indrukwekkende formaten, laveren tussen emotie en herinnering, beweging en licht. Ze openen een tijdframe wars van elke urgentie. Ze bieden het publiek een nieuw perspectief op de manier waarop een hedendaagse creatie zich verhoudt tot haar historische wortels.

 • Uurrooster

  04/06/2023: * maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: gesloten

 • Prijs

  Normal: 16,00 € - Seniors: 14,00 € - Demandeurs d'emploi: 10,00 € - Etudiants: 10,00 € - Jeunes: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Voor de derde editie van de tentoonstellingscyclus Remedies, die in het najaar van 2021 voor het eerst plaatsvond, nodigen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten de multidisciplinaire Belgische kunstenaar Johan Van Mullem uit in dialoog te gaan met de permanente verzameling. Deze tekenaar, schilder en beeldhouwer is afkomstig uit Brugge, in 1959 geboren te Congo, maar woont en werkt in Brussel waardoor hij meteen de veelzijdigheid van ons land belichaamt. Van opleiding architect is Van Mullem iemand die voortdurend tekent. Hij is van mening dat tekenen aan de oorsprong ligt van de schilderkunst. Tot heel recent was hij vooral bekend om zijn imaginaire gezichten die de intimiteit van de persoon reflecteren. De lockdown leidde tot het verkennen van nieuwe horizonten met name zijn (innerlijke) tuin, als een ruimte die de verbinding maakt met wat zich buiten ons afspeelt. Dit vegetale universum roept een gevoel van vrijheid en sereniteit op. De fantasierijke landschappen doen zijn kleurenpalet openbloeien wat culmineert in een bijzondere luminescentie, nog versterkt door het gebruik van ets- en drukinkten.. Het werk van Johan Van Mullem lijkt te ontstaan uit onderliggende kunsthistorische herinneringen: in zijn werk wisselen profane thema's, portretten en landschappen elkaar af. Ze bevatten een enorme aanwezigheid, maar zijn tegelijkertijd ongrijpbaar wat hen een bijna religieus-initiërende uitstraling geeft. Te midden van het Old Masters Museum confronteren zijn tekeningen, schilderijen en sculpturen ons met een dualiteit waarin onze duistere zijde zich verzoent met de hoop die ons onvermijdelijk drijft. Een vijftigtal nieuwe werken, in soms indrukwekkende formaten, laveren tussen emotie en herinnering, beweging en licht. Ze openen een tijdframe wars van elke urgentie. Ze bieden het publiek een nieuw perspectief op de manier waarop een hedendaagse creatie zich verhoudt tot haar historische wortels.

 • Prijs

  Normal: 8,00 € - Article 27: 1,25 €

Parcours onder leiding van een gids en een dialoog met de kunstenaar Johan Van Mullem, aanwezig in zijn tentoonstelling ter gelegenheid van dit bezoek aan For Love's S(n)ake! Tekeningen, schilderijen en sculpturen worden ontdekt door middel van woorden en aanraking. Een gratis begeleider per persoon met een visuele beperking. Geleidehonden zijn toegelaten.

 • Prijs

  Normal: 16,00 € - Seniors: 14,00 € - Demandeurs d'emploi: 10,00 € - Etudiants: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Tijdens de opfrissing van het Magritte Museum zijn de werken opgesteld in het zalen voor tijdelijke tentoonstellingen,een gelegenheid om een nieuw licht te werpen op het buitengewone universum van deze surrealistische schilder-dichter.

 • Prijs

  Article 27: 1,25 €

En 1953, il y a 70 ans, les Musées faisaient l’acquisition du tableau « Le retour », peint par Magritte au retour d’un rapide Aller/Retour vers Carcassonne en France, invité par ses amis surréalistes ayant proposé au couple Magritte de les rejoindre pour retrouver un peu de sérénité pendant ces temps troublés et angoissant. Pas de chance ! Georgette doit subir une opération urgente. Au retour de ce voyage précipité, René nous offre l’apaisement, la sérénité et le mystère de cet oiseau traversé par les nuages et planant au-dessus de ce nid insolite et merveilleux, retrouvé avec bonheur par l’artiste surréaliste. Le musée Magritte fait peau neuve ! Entretemps, venez redécouvrir ses nombreuses œuvres dans une présentation nouvelle au -3 et -4 de la Place du Musée et (re)découvrir aussi son prédécesseur, Léon Spilliaert, un artiste symboliste tout aussi mystérieux !

 • Prijs

  Enfants: 8,00 € - Jeunes: 8,00 € - Normal: 10,00 € - Article 27: 1,25 €

Ouders, kinderen, neefjes, nichtjes, grootouders... Van 6 tot 106 jaar, bezoek het museum met je familie. Een moment van delen en ontdekken, oog in oog met een schat aan kunstwerken.

 • Prijs

  Normal: 10,00 € - Seniors: 8,00 € - Demandeurs d'emploi: 8,00 € - Etudiants: 0,00 € - Article 27: 1,25 €

Le comédien Bruno Georis et l’historien de l’art Jean-Philippe Theyskens vous invitent à découvrir en mots et en images les rapports qui unissent Spilliaert et les poètes de son temps, principalement Maeterlinck, à travers les œuvres présentées dans l’exposition, confortablement installés dans l'auditorium du Musée. -------------------------------------------------------------- Bruno Georis, comédien professionnel, travaille depuis 1990 dans le théâtre, le doublage, le cinéma et la publicité. Il a créé en 2017 les balades littéraires, poétiques et musicales dans les musées et diffuse la littérature et la poésie à travers ses balades, des spectacles dans des lieux remarquables ou des podcasts et des capsules vidéos sous le label Amusea. Jean-Philippe Theyskens est historien de l'art et guide conférencier. Attaché aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans le département de la médiation culturelle, il est également professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Josse à Bruxelles et conférencier pour des associations culturelles comme Jeunesse & Arts plastiques. Entrée gratuite pour les étudiants de -26 ans (sur présentation d'une carte d'étudiant valide - réservation obligatoire via notre système de réservation en ligne). Le ticket de la conférence ne donne pas accès à l'exposition mais permet d'obtenir un ticket au tarif réduit.

 • Prijs

  Normal: 8,00 € - Article 27: 1,25 €

Broodje Brussel, dat zijn middaguitstapjes in de stad voor zij die werken en wonen in Brussel. Ontdek een aspect van het museum één keer per maand op donderdag telkens van 13 tot 14 uur.

Het hele jaar door organiseert de dienst publieksbemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België kinderstages van twee of drie dagen. Aan de hand van verschillende thema’s en creatieve activiteiten ontdekken we op een interactieve manier de boeiende wereld van de kunst. We verkennen het Old Masters Museum, het Fin-de-Siècle Museum, het Magritte Museum en de tijdelijke tentoonstellingen. PROGRAMMA We kijken naar de schilderijen van oude meesters. Ook de Belgische hedendaagse kunstenaar Johan Van Mullem nodigt ons uit om zijn innerlijke en gekleurde landschappen te ontdekken. Zo maken we een fikse wandeling doorheen een landschap van verf! In het atelier doen we beroep op onze creativiteit en ons gevoel ! We spelen met verf, pastel en schaar om water, lucht, aarde en vuur te laten dansen op papier! PRAKTISCHE ORGANISATIE - De stage begint om 10u en eindigt om 16u. - Opvang voorzien tussen 9u15 en 10u en van 16u tot 16u45. - Tussen 9u15 en 10u worden de kinderen opgevangen aan de Museumstraat 9 (zij-ingang van het museum). Vanaf 10u worden de kinderen onthaald in het forum van het museum (Regentschapsstraat 3). - Vergeet je picknick niet! - Denk aan gemakkelijke speelkledij die vuil mag worden. Voorzie ook aangepaste kledij afhankelijk van het weer. Tijdens het middaguur gaan we naar buiten. - Na 16u verzamelen we in de onthaalruimte van de dienst publieksbemiddeling (te bereiken via de centrale ingang aan de Regentschapsstraat). - Gelieve ook de toelating in te vullen voor het nemen van foto’s tijdens de stage.

 • Prijs

  Normal: 95,00 €

Tout au long de l’année, le service de Médiation Culturelle des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique propose aux enfants des stages de deux ou trois jours. Des parcours thématiques dynamiques et des activités créatives variées sont l’occasion rêvée d’entrer dans l’univers étonnant de l’Art et de découvrir le Musée Old Masters, le Musée Fin-de-Siècle, le Musée Magritte et les expositions temporaires. PROGRAMME Des œuvres des maîtres anciens à l’artiste contemporain belge Johan Van mullem qui nous invite à plonger dans ses paysages intérieurs imaginaires et colorés, promène-toi dans la nature…en peinture! À l’atelier, place à la créativité et à la sensibilité! Joue avec la peinture, les pastels et les ciseaux pour faire danser l’eau, l’air, la terre et le feu sur le papier! ORGANISATION PRATIQUE Les activités débutent à 10 h et se terminent à 16 h. Une garderie est organisée le matin entre 9h15 et 10 h, ainsi qu’entre 16 h et 16h45 l’après-midi. Les participants qui arrivent dès 9h15 se présenteront au n°9, rue du Musée (entrée latérale aux Musées royaux). Attention, à partir de 10 h, c'est-à-dire à l’ouverture des portes au public, l’accueil se fait dans le Forum des Musées, accessible par l’entrée principale du n°3, rue de la Régence. N’oubliez pas le pique-nique de midi! Les enfants risquent de se salir lors des activités, prévoyez des vêtements adéquats et une tenue liée à la météo: nous sortirons à l’heure du midi! À partir de 16 h, nous nous retrouverons dans la salle d’accueil de la Médiation culturelle qui est située dans le hall du Musée d’art ancien (accès par l’entrée principale de la rue de la Régence). Nous vous demanderons de bien vouloir remplir une demande d’autorisation parentale pour pouvoir utiliser certaines photographies du stage.

 • Prijs

  Enfants: 95,00 € - Article 27: 1,25 €

Des parcours thématiques dynamiques et des activités créatives variées sont l’occasion rêvée d’entrer dans l’univers étonnant de l’Art et de découvrir le Musée Old Masters, le Musée Fin-de-Siècle, le Musée Magritte et les expositions temporaires. PROGRAMME Été: les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2023 Ouvre grand tes yeux et tes oreilles! Nous t’emmenons à la découverte des 4 éléments à travers les collections et les expositions du musée! Des œuvres des maîtres anciens à l’artiste contemporain belge Johan Van mullem qui nous invite à plonger dans ses paysages intérieurs imaginaires et colorés, promène-toi dans la nature…en peinture! À l’atelier, place à la créativité et à la sensibilité! Joue avec la peinture, les pastels et les ciseaux pour faire danser l’eau, l’air, la terre et le feu sur le papier! ORGANISATION PRATIQUE - Les activités débutent à 10 h et se terminent à 16 h. - Une garderie est organisée le matin entre 9h15 et 10 h, ainsi qu’entre 16 h et 16h45 l’après-midi. - Les participants qui arrivent dès 9h15 se présenteront au n°9, rue du Musée (entrée latérale aux Musées royaux). Attention, à partir de 10 h, c'est-à-dire à l’ouverture des portes au public, l’accueil se fait dans le Forum des Musées, accessible par l’entrée principale du n°3, rue de la Régence. - N’oubliez pas le pique-nique de midi! - Les enfants risquent de se salir lors des activités, prévoyez des vêtements adéquats et une tenue liée à la météo: nous sortirons à l’heure du midi! - À partir de 16 h, nous nous retrouverons dans la salle d’accueil de la Médiation culturelle qui est située dans le hall du Musée d’art ancien (accès par l’entrée principale de la rue de la Régence). - Nous vous demanderons de bien vouloir remplir une demande d’autorisation parentale pour pouvoir utiliser certaines photographies du stage. - Garderie à.p.d. 9:15 (Rue du Musée 9) - Garderie jusqu'à 16:45 (Rue de la Régence 3) Réservation obligatoire: reservation@fine-arts-museum.be en mentionnant le nom et prénom de l'enfant, l'âge, l'adresse postale ainsi qu'un n° de téléphone. 95 € pour le stage de 3 jours.